Revidera omvärldsförmågan | TENTIO
Loe Önnered Loe Önnered
Published 3 years ago • Approximate 2 minutes

Revidera omvärldsförmågan

Bland TENTIO:s tjänster kan den intresserade nu hitta något som heter Intelligence audit. Man ska nog vara en rätt inbiten ledarskapsnörd för att omedelbart förstå vad det innebär. Fast det är inte så märkvärdigt som det kanske låter.

Audit kommer från grekiska ordet för att lyssna. I engelskan betyder det granska eller revidera. På svenska Wikipedia finns ordet inte med, men doktorerna använder det som en förkortning för att undersöka alkoholkonsumtionen hos patienter. Om detta behöver vi inte bry oss i den här bloggen.

Jag sysslar ju med omvärldsanalys, och då kommer man ganska snart i kontakt med intelligence audit, det är nämligen en process för att utvärdera en organisations omvärldsförmåga. Kanske har du hört talas om mognadstrappan som används för att mäta en organisations kompetens inom projektledningen. Den är ett verktyg som används för att hitta motsvarande förmågor i en organisation som vill vara bra på att skapa foresight, alltså ny kunskap om vad som snart ska hända i omvärlden.

Inom de allra flesta företag och organisationer är man i dag medvetna om betydelsen av att ha en adekvat omvärldsanalyskompetens. Sedan skiljer det sig i sättet att ta sig an den utmaningen som det innebär att bli bra på det här området.

Det skiljer sig också i hur mycket pengar man lägger på att trimma organisationen i det här avseendet, men min erfarenhet är att det inte behöver vara särskilt dyrt alls. Väljer man att jobba med medarbetarnas uppmärksamhetsförmåga snarare än att köpa in dyra mjukvaror så kommer man billigt undan med goda resultat.

Steg 1 är dock alltid att veta vart man vill gå. Då är det också bra att veta var man är, således krävs det en form av nulägesanalys.

En intelligence audit börjar alltså med att kartlägga organisationens arbetssätt när det gäller att söka fram och hantera extern information.  Målet med ”revisionen” är att nå en ökad medvetenhet inom hela organisationen för hur man kan arbeta för att bli bättre på att skapa foresight eller ”försprång”.

Intelligence audit kan alltså ungefärligen översättas till ”revision av en organisations omvärldsanalysförmåga.” Till det kan man lägga att den också lämnar efter sig en verktygslåda för att klättra på omvärldsanalysens mognadstrappa.

Hur bra är du och din organisation på att tidigt hitta viktiga förändringar i omvärlden?

/Loe Önnered, Omvärldsanalytiker och doktorand i innovation och design, MDH.

Expolre tags