En bra analysmodell kan skärpa sinnet | TENTIO
Loe Önnered Loe Önnered
Published 3 years ago • Approximate 3 minutes

En bra analysmodell kan skärpa sinnet

Många som jobbar med omvärldsanalys har någon favoritmodell som de jobbar med. Har man varit igång ett tag så är vanligen spåren rätt upptrampade; man vet hur man ska dra igång ett nytt projekt eller vad som behövs för att ta fram en ny rapport.

Det är självklart bra att ha erfarenhet och veta hur ett projekt ska läggas upp, men när det kommer till intelligencearbete är också en av de viktigaste parametrarna att leverera ny information och gärna också oväntad information. Då kan det också behövas nya metoder ibland…

Det finns en rad olika analysmodeller som man kan använda för att skapa ett processtöd för sin analys. Den mest spridda är nog Swoten, som på svenska står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Genom att använda dessa rubriker får man fram viktiga faktorer som belyser undersökningsobjektet.

En annan välkänd modell är Michael Porters femkrafts-modell. Den utgår från att ett företag påverkas av fem olika krafter. Dessa är leverantörernas styrka, nya konkurrenter, kraften hos olika substitut, kunderna förstås, och sist men inte minst kraften hos de befintliga aktörerna på marknaden.

Sedan finns det förstås ännu fler, ja fler än vad som går att avhandla här i en rätt kortfattat blogg. En av de mer spännande modellerna som inte är så väl spridd heter WMM, som står för World Mapping Method och har tagits fram här i Sverige av Per Frankelius, om denna modell kommer jag nog tillbaka längre fram.

Det viktigaste man bör tänka på när man söker efter en lämplig analysmodell för sitt intelligencearbete är att den ska passa sitt uppdrag. Ett lite ruggigt exempel på hur man inte ska lägga upp sitt arbete är migrationsverket som i fjol byggde sin prognos för hur många flyktingar som väntades till Sverige på gamla uppgifter om flyktingströmmar. Man använde också statiska källor, dvs missade att kolla hur det såg ut i Grekland, Syrien och Tyskland. Det fanns relevant information att finna för den som visste var man skulle leta.

Det kan alltså behövas innovativa uppslag, eller en analysmodell som ”tvingar oss” att rikta sökarljuset mot nya områden när vi inte vill ha bekräftande information. Det är den nyttan en bra analysmodell ger; den tvingar oss att ställa frågor till nya källor som vi inte har använt tidigare.

Styrkor, svagheter, hot och möjligheter i all ära. SWOT-modellen är ett verktyg som passar i en hel del situationer, men inte i alla. Att inte använda någon analysmodell alls är förmodligen inte ett alternativ, och brukar, när det är så det går till, mest leda till genererande av en mängd bekräftande information.

Försök alltså att finna en analysmodell som passar uppdraget. Snickaren har en hel uppsättning sågar att välja på beroende på vilken kapning som behövs. På samma sätt behöver omvärldsanalytikern ett uppsättning verktyg som alla kan passa i olika lägen.

/Loe Önnered, Omvärldsanalytiker och doktorand i innovation och design, MDH.

Expolre tags