Omvärldsanalys – kan vi lära av det förflutna? | TENTIO
Loe Önnered Loe Önnered
Published 3 years ago • Approximate 2 minutes

Omvärldsanalys – kan vi lära av det förflutna?

Javisst självklart…, säger nog de flesta. Men kan vi lära av det förflutna när det gäller så explicit framtidsinriktade aktiviteter som intelligence, måste inte allt vi gör för att skapa en framtidsbild baseras på okända faktorer?
När jag krånglar till det så här brukar åhörarna, vanligtvis studenter som läser en kurs i omvärldsanalys, bli osäkra och börja hålla med mig – det är klart att just intelligenceverksamhet är sådant som kräver att man bortser från historiska data och erfarenheter…
Så hur är det alltså?
Hur gärna jag än skulle vilja ge ett rakt svar, så är det tyvärr omöjligt.
Hur svårt kan det vara att svara Ja eller Nej, på en fråga, kan ju vän av ordning då undra. Men det är som att försöka svara kort på den klassiska frågan: Have you stoped beaten your wife?

I princip måste nog alltid intelligencearbete vara en balansgång på slak lina. Att ha en metod i ryggen och vana/erfarenhet från tidigare insatser är en fördel, men låter man det dra i väg för långt så erfarenheten blir en börda eller ett raster varigenom allt betraktas så ökar riskerna att resultatet blir missvisande.

Det finns en trend i Sverige som går ut på att försöka lösa alla problem genom ökad ordning i alla sammanhang. Det kan gälla allt från att tvinga kommuner och skolor att upprätta handlingsplaner, till certifieringar inom industrin. För mycket ordning är dock direkt skadligt för den organisation som vill bli bra på sitt intelligencearbete. Är man erfaren och har god kunskap om sin miljö så kan det vara svårt att se farorna som lurar i vassen. Fråga huvudägarna till Kodak, Northland Resources, Facit eller något annat storföretag som dukat under trots att man hade full koll på sin marknad.

Kaos och ordning bör alltså gå hand i hand i den organisation som vill bli bra på sin omvärldsbevakning.  Baserar vi våra aktiviteter för mycket på kända data eller erfarenhet kommer vi att missa det oväntade och överraskande. Vet vi för lite om olika företeelser i vår omvärld riskerar vi å andra sidan att missa viktiga förändringar därför att vi inte förstår hur de ska tolkas.

Har du kaos eller ordning i din organisation?

/Loe Önnered, Omvärldsanalytiker och doktorand i innovation och design, MDH.

Expolre tags