Hur gör man ständig utveckling enkelt? | TENTIO
Daniel Mansour Daniel Mansour
Published 2 years ago • Approximate 1 minute

Hur gör man ständig utveckling enkelt?

För två månader så skrev jag att resan hade börjat och att vårt arbete kring att göra ständig utveckling enkelt. Hmm, göra ständig utveckling enkelt, det låter nästan för bra för att vara sant.

Vi är dock övertygade om att för att kunna lyckas med att göra ständig utveckling enkelt, så behöver man säkra följande saker.

Undersöka – på ett enkelt och effektivt sätt behöver man ha möjlighet att undersöka förutsättningarna för ständig utveckling i sin verksamhet. Det får inte ta tid, det ska upplevas väldigt enkelt för alla medarbetare att delge informationen.

Identifiera – på ett överskådligt och visuellt tilltalande sätt så behöver man kunna se vad som går bra och vad som går mindre, så man vet vad man behöver åtgärda.

Åtgärda – när man väl identifierat vad som behöver fixas, så vill man just åtgärda det så snabbt som möjligt. Man måste ha snabb och enkel tillgång till åtgärder som fixar just det som man har identifierat som ett problem.

Utvärdera – när väl åtgärden är genomförd, så vill man naturligtvis kunna utvärdera att den gett effekt. Eller hur?

Har man dessutom tillgång till ett verktyg som kontinuerligt stöttar verksamheten med just de här 4 stegen så har man åtminstone kommit en mycket bra bit på vägen mot att göra ständig utveckling enkelt.

Är ni nyfikna på om det finns ett sådant verktyg, så hör av er så berätta jag mer.

/Daniel Mansour, VD TENTIO

 

Expolre tags