Vad är arbetsmiljö? Del 1 | TENTIO
Lena Roos Lena Roos
Published 2 years ago • Approximate 1 minute

Vad är arbetsmiljö? Del 1

Vad är arbetsmiljö? Det korta svaret är “Allt som påverkar oss i arbetet”. Ofta tänker vi på den fysiska arbetsmiljön – men det är så mycket mer än det.

Jag var på tidningen Chef’s seminarium om den nya arbetsmiljö föreskriften: 2015:4 Organisatorisk och Social arbetsmiljö. Det var mycket intressant!

– Juristen pratade om att det här är inga mjuka HR krav, det är hård fakta – du som arbetsgivare kan få fängelse eller vite om ni inte följer föreskriften, den ska uppfattas som lagtext.

– Affärsområdeschefen på Previa, gav flera exempel på företag som jobbat med arbetsmiljö. Hans fokus var ”Hur skapar vi den bästa arbetsmiljön för att uppnå de mål vi har i verksamheten?” Det är inte meningen att vi ska jobba mindre. Vi ska skapa de bästa förutsättningarna för att nå våra mål och prestera enligt förväntan.

För mig är arbetsmiljö, stämningen på jobbet, processer, rutiner, verktyg, roller och ansvar, hur vi beter oss mot varandra, hur vi stöttar och visar medkänsla för varandra. Allt som bidrar till att minska ohälsa.

Läs mer på:
http://chef.se/arbetsmiljoverket-foreskrifter-psykisk-ohalsa/

AFS 2015:4 Organisatorisk och Social arbetsmiljö

Systematiskt ArbetsMiljöarbete

Ta kontakt med TENTIO om du vill veta mer om hur jag kan hjälp dig och dina kollegor att jobba med Systematiskt arbetsmiljöarbete & Social och Organisatorisk arbetsmiljö.

/Lena Roos, Projektledare och Leda Individer ansvarig

 

Läs hela bloggserien – vad är arbetsmiljö?

Expolre tags