Älskar du ditt jobb? | TENTIO
Lena Roos Lena Roos
Published 2 years ago • Approximate 3 minutes

Älskar du ditt jobb?

När jag för cirka 10 år sedan var anställd på ett stort globalt företag, skulle jag sätta upp mål en gång per år. Jag skulle ha en hög ambition och planera mina karriärsteg, det var en självklarhet. Jag har alltid haft lätt för att sätta mål i närtid, kommande månaderna, men att veta vad jag vill göra om 5 – 10 år, det var mycket svårare. Då handlar mina mål om ”upplevelser” och ”känslor”, jag ska fortsätta må bra, ha roligt på jobbet, trivas, utvecklas och bidra på något sätt.

Att ha ett mål om att ha roligt på jobbet, stämde inte överens med målen jag förväntades sätta upp i mitt medarbetarsamtal. Jag tyckte då att ”bara ha roligt” räckte inte, det förväntades att jag skulle ha mer konkreta prestationsmål.

Idag vet jag mycket bättre. Jag kan förklara och se konsekvensen av att om vi alla hade roligt på jobbet, inte bara med våra arbetskompisar, utan även i det vi gör varje dag. Då tror jag vi skulle bli högpresterande, hållbart högpresterande. Det är många studier som visar på det, jobbar vi med det vi tycker är roligt, så har vi oftast talang för det och då kommer vi långt.

Carolina Klüft berättade med stort engagemang om sin väg till prestation, balans och mening när hon var på Munktell Science Park förra veckan. Hon berättade och skriver även i sin bok ”Livet är en sjukamp” att hon var tvungen att sätta lika stort värde på mjuka och må bra mål som på prestationsmål. Det var en förutsättning för henne att kunna prestera på topp. Hennes mål förutom prestation var bland annat:

  • Må bra – glädje, ha roligt
  • Lära sig något – samla erfarenheter och lärdomar
  • Gemenskap
  • Satsa 100 %

När hon avslutade en tävling kunde hon reflektera och känna sig nöjd även de gånger hon inte nådde guld, hade hon gett 100 %, hade hon haft roligt, hade hon lärt sig något. Vilken härlig inställning till livet och upplevelsen av livet.

Jag älskar mitt jobb! Jag har roligt, ”nästan” alla dagar, jag får jobba med det jag har talang för, jag får bidrar till andras framgång, jag utvecklas och jag lär mig nya saker.

Gör du? Är det värt det, att kanske ”inte” älska ditt jobb? Skulle det vara möjligt? Vad skulle krävas för att du skulle komma till ett bättre läge? Vad tyckte du var roligt när du var barn? Prata med någon, ring mig, maila mig eller någon annan på TENTIO. Det går att komma till ett nytt läge!

/Lena Roos ansvarig Leda Individer & Team

Expolre tags