Tycker du om dina styrkor och talanger? | TENTIO
Lena Roos Lena Roos
Published 12 months ago • Approximate 3 minutes

Tycker du om dina styrkor och talanger?

Vi lever i ett prestationssamhälle där det anses vara lite ”finare” att vara duktig på vissa saker. Samhället och vår historia präglar våra värderingar, till viss del anses de maskulina egenskaperna, kunskaperna och yrken som män historiskt sett haft, som finare och mer värdefulla jämfört med feminina kunskaper och yrken.

Vad händer med dig som kvinna när du har fått en uppgift eller ett ansvar som är klassiskt maskulint och det visar sig att du inte har talang för det? Hur tänker du som man när du har fått en uppgift eller ett ansvar som är klassiskt feminint och det visar sig att du inte har talang för det?

Jag tror att det ter sig annorlunda för män och kvinnor men likheten ligger i att det är inte helt enkelt att hantera situationen. Framtidens framgång tror jag handlar om att kunna kommunicera och förstå varandra.

FN, Unesco som står för ”Building peace in the minds of men and women” har tagit fram åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. Kompetenserna är en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder.

 • Kommunikation på modersmålet
 • Kommunikation på främmande språk
 • Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens
 • Digital kompetens
 • Lära att lära
 • Social och medborgerlig kompetens
 • Initiativförmåga och företagaranda
 • Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer

Alla nyckelkompetenser anses lika viktiga, eftersom var och en av dem kan bidra till ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle.

Jag tror att vi går mot en tid då vi kommer värdera om vad som är viktiga kunskaper. Kommunikation och en konstruktiv hantering av känslor har alla en central roll när det gäller de åtta nyckelkompetenserna.

Som jag tidigare har nämnt i mina blogginlägg så tillhandahåller TENTIO en workshop ”Discover Your Strenghts”. Många deltagare uttrycker en åsikt om antingen sina egna eller andras styrkor som bra eller mindre bra, men det finns inga mindre bra styrkor. Men samhället och vår historia har satt sin prägel, vad som är fint och inte. Det är upp till oss att ändra på det och värdesätta alla olika talanger och tycka om oss själva för den vi är i alla sammanhang.

Lär känna dig själv och de i din närhet, vad har du talang och en naturlig fallenhet för? Ta kontakt med mig om du vill veta mer eller boka en mini-föreläsning i något av våra konferensteman, styrkorna är en av många. Vilken väljer du?

 • Hur kommer du fram till vad du har talang för – se dina talanger?
 • Hur arbetar ni med prioriteringar? 5 bästa tipsen.
 • Reflektion och mindfulness – enkla knep att använda i vardagen
 • 5 sätt att stärka din självkänsla
 • Vissa gör tavlor – alla kan måla en tavla (på duk med akrylfärger)
 • Skriv ett kontrakt med dig själv! Skapa förändringar
 • Yoga på en stol – bli medveten om känslan i musklerna och sträck ut kroppen
 • Andas – lär dig andas, djupandas
 • Konsten att ge kreativ feedback
 • Coacha varandra till en förändring
 • Retrospective – hur kan du göra bättre nästa gång?

 

Hör av dig till mig för att diskutera vad era behov är och vad ni skulle vilja göra!

Lena Roos
Leda Individer & Team
070-455 98 30 eller lena.roos@tentio.se

Läs gärna Lenas tidigare blogginlägg om kommunikation, återhämtning och reflektion.

Expolre tags