Vad är coaching? | TENTIO
Lena Roos Lena Roos
Published 10 months ago • Approximate 3 minutes

Vad är coaching?

Coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva och att bidra till att människor presterar och mår bättre. Syftet med coaching är att hjälpa dig att uppnå de resultat du önskar och att utvecklas på det sätt du vill. Mitt jobb som coach är att hjälpa dig på vägen. Jag ställer frågor till dig som får dig att komma till insikt om saker som du redan vet men inte satt ord på. Tillsammans sätter vi upp de mål som du vill uppnå och ser till att du styr dina steg och ditt handlande mot dom målen.

Coaching skapar klarhet, ger energi, fokus och struktur. Det handlar om att nå resultat med dig i centrum.

Det finns ett antal organisationer för certifierade coacher. Jag jobbar utifrån ”ICF”.

Att följa ICF’s normer och riktlinjer”ICF”.
Det betyder i korthet att: Jag som professionell coach behandlar människor med värdighet som fria och jämlika människor och att jag tillämpar denna syn när jag coachar. Jag är ärlig vad gäller min kompetens, kvalifikationer och erfarenheter som coach. Jag gör inte anspråk på att kunna uppnå resultat som jag inte kan garantera. Jag erkänner andras arbete och bidrag till min profession.

Vi upprättar en tydlig coachingsöverenskommelse  när vi bestämt oss för att samarbeta. Jag respekterar din rätt till sekretess, tills du ger mig rätt till annat (eller lagen så kräver). Jag använder inte ditt namn, vare sig som klient eller referens, utan ditt tillstånd.

Om vi växer ifrån varandra kommer jag att uppmuntra dig att gå vidare i ett nytt samarbete med en ny coach/resurs. Skulle en intressekonflikt uppstå mellan oss löser vi den snabbt på bästa sätt för dig.

Coaching är inte:

  • Rådgivning. Den som coachas tar själv fram lösningar.
  • Den coachade har all kunskap som den behöver.
  • Coaching sysslar inte med det förflutna, utan med nuet och framtiden.


Vad kan du få ut av coaching?

  • Du får ökad självkänsla, självinsikt, initiativförmåga och motivation.
  • Du identifierar vad som ger energi och vad som tar energi.
  • Du blir effektivare med din tid och dina arbetsuppgifter.
  • Du kommer fram till vad som hindrar dig från att göra vissa saker.
  • Du inspireras till nya tankar och du kommer snabbt fram till nya resultat.

 

Nya tankar, nya känslor, nya handlingar leder till nya resultat.

Jag skulle rekommendera dig att ta hjälp av coaching för att utveckla sig själv, för att övervinna de låsningar och gamla föreställningar vi ofta lever med, öppna upp ögonen för nya lösningar på problem som många återkommande hamnar i.

Jag hjälper dig att hjälpa dig själv! Boka en prova-på-coaching på telefon eller ett möte. Maila lena.roos@tentio.se.

/Lena Roos, ansvarig inom Leda individer & team

 

Expolre tags