”Prestation, balans och mening” – videoklipp från TENTIO’s lansering med Carolina Klüft 2(6) | TENTIO
Josefine Jensen Josefine Jensen
Published 9 months ago • Approximate 2 minutes

”Prestation, balans och mening” – videoklipp från TENTIO’s lansering med Carolina Klüft 2(6)

Vilka mål har ni på ert förtag och hur kan du hjälpa till att uppnå dem?

Som vi såg i videon så är mål en riktning och det finns flera sätt att uppnå ett mål. Det gör att även själva resan till att uppnå målet är lika viktigt som själva målet i sig, det är då vi lär oss.

Inom företag så sätts ofta resultatmål, huvudmål, som hela organisationen ska arbeta mot. Men för att det ska bli enklare och mer meningsfullt för varje medarbetare att arbeta mot målet behövs delmål och vägledande mål.

Man behöver bryta ner huvudmålet till mindre mål så att det är greppbart, att öka försäljningen med 10% är ett huvudmål och det kan vara svårt för en medarbetare att känna meningsfullhet till att vilja uppnå ett så stort mål. Han/hon behöver då ett mer vägledande mål, exempelvis 10 kundmöten i veckan.

Att sätta mål är viktigt men precis som Carolina beskrev så är resan lika viktig som att uppnå målet. Därför är det även bra att fira alla delmål som man uppnår. Då kan man reflektera över varje delmål, vad har varit bra och vad kunde ha blivit bättre. På så sätt lär vi oss nya saker under resan till att uppnå vårt huvudmål.

Vill du läsa mer om att sätta prestation- och processmål som vägledande mål i din organisation, läs Daniels blogginlägg här.

/Josefine Jensen

Läs och se tidigare inlägg och videoklipp här:

Expolre tags