Hållbart Högpresterande med Thrive – Introduktion 1(6) | TENTIO
Lena Roos Lena Roos
Published 1 year ago • Approximate 3 minutes

Hållbart Högpresterande med Thrive – Introduktion 1(6)

Vad är att vara hållbart högpresterande? Att vara högpresterande känner många till, det är vad chefen vill att vi ska vara, när vi gör bra saker, vi ska leverera i tid, med till en låg kostnad, med kvalitet och ofta över förväntan. Då är vi duktiga och vi får beröm.

Det är den kulturen som har gjort att så många ”går in i väggen”, att den psykiska ohälsan ökar och ökar, runt om i världen och i Sverige. Vi har vårt klimat, den kalla vintern som påverkar vår kultur, vi har det sällan så varmt att vi tar siesta och säger ”mañana, mañana ” – vi tar det imorgon. Vi står ofta på tå och kastar oss in med stort ansvar och engagemang, ”jag kan göra det nu, direkt, på en gång” svarar vi ofta. Det är spännande och intressant och utvecklande att jobba fort och att ha många bollar i luften.

Men vad gör vi för att vara ”hållbara”?

Hållbart högpresterande, när får vi lära oss det? Är det något vi glömt bort? I gamla bondesamhället var söndagen en dag för vila, med låg sysselsättning. På söndagar i vårt samhälle idag, då ska vi antingen hinna med allt hushållsarbete som vi inte hunnit med under veckan eller vara kulturella, gå på ett evenemang eller göra en resa.

Att bara vara, att ta sig tid att stirra in i en eld, en ljuslåga, att inte prata, vara i tysthet utan musik, tv, utan bruset från staden, vara med sig själv, vara själv, att låta tankarna komma och gå. Hur ofta, hur många minuter per vecka gör du det?

Vi kanske tänker att vi ska göra det, ta en extra fika-stund, sluta göra så mycket saker, men dagarna går, livet snurrar på och vi drar sällan i handbromsen ”om” inte något drastiskt händer – vi blir sjuka, en nära vän blir allvarligt sjuk eller går bort – då börjar vi tänka och får kanske energi till att göra en förändring.

Min coaching lärare sa att ”alla borde gå in i väggen” – för att verkligen få insikten och kraften att göra en förändring i sina liv. Han själv blev utmattad, låg i sängen i nästan ett år och hans företag blev satt i konkurs. Det var det bästa som kunde hända honom – säger han!

Jag kommer i en serie blogg-inlägg under oktober ge förslag på olika övningar, mental träning, som du och ditt team kan göra för att bli mer hållbara – för att bli ”hållbart högpresterande”. Dessa övningar kommer också vara tillgängliga via vår digifysiska tjänst Thrive som rekommendationer.

Vill du testa vår övning? Klicka på länken för att jobba med Mikropauser – Förslag på aktiviteter för återhämtning.

Ta kontakt med mig eller min kollega Josefine om du vill veta mer om Thrive – skapa team i världsklass.

/ Lena Roos, ansvarig inom Leda individer & team

Läs alla inlägg i samma bloggserie:

Expolre tags