Hållbart Högpresterande med Thrive – Meningsfullhet 6(6) | TENTIO
Lena Roos Lena Roos
Published 1 year ago • Approximate 2 minutes

Hållbart Högpresterande med Thrive – Meningsfullhet 6(6)

Meningsfullhet är det sista av de fem områden som jag har skrivit om från Thrive. Vad är det som gör att du upplever att något är meningsfullt?

Känsla av sammanhang (KASAM) är ett begrepp som myntades av Aaron Antonovsky. Enligt Antonovsky kan en individ vara i god hälsa om denne kan känna sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt.

Meningsfullt handlar om att ”Du Vill göra något, känner Motivation för det du ska göra…”
Begriplighet handlar om att ”Du Vet hur du ska göra, du har Kompetens…”
Hanterbarhet handlar om att ”Du Kan göra det, du har Möjlighet och förutsättningar…”

Om en av dessa delar inte finns på plats blir din situation svår att hantera. TENTIO använder sig av OBM, Organisational Behavior Management i sitt arbete. OBM skulle kunna liknas med KBT, Kognitiv Beteendeterapi. En organisations KBT skulle kunna benämnas OBM.

OBM går ut på att studera konsekvensen av ett beteende, det är vad vi tänker och vad vi gör som skapar ett resultat. När vi inte får de resultat vi vill ha, som person eller som ett företag, behöver vi ändra på det vi gör. Sätt mål på beteenden, t ex om ni vill öka försäljningen, då är det antal besök eller antal telefonsamtal som behöver öka – för det leder i sin tur till en försäljning.

Jag tror att för att vara hållbar på lång sikt behöver vi känna meningsfullhet. Motsatsen är en känsla av att arbetet eller livet inte har någon mening, det skapar oro, stress och nedstämdhet. Sök vad som ger dig mening, diskutera med andra, hur tänker andra? Vad har gett dig mening tidigare i ditt liv?

Var förberedd på att mening kan skifta från något självklart till att det som tidigare var så självklart har tappat sin mening. Ålder, mognad och olika perioder av livet har sina olika faser och intensitet. Lev livet varsamt och med tillförsikt, du har inte alla svaren – lev med det och försök hitta en mening både i det stora och i alla små saker som händer i livet. Mening med livet kan vara att ”söka meningen” och att uppleva livets olika sidor.

TIPS! Tar du hand om din hjärna? Läs mina tips som moderna hjärnforskare har kommit fram till, Övning – Bli hjärnsmart!,

/ Lena Roos, ansvarig inom Leda individer & team

Läs alla inlägg i samma bloggserie:

Expolre tags