Möten – Onödigt eller Nödvändigt? 1(4) | TENTIO
Jenny Wigstein Jenny Wigstein
Published 1 year ago • Approximate 2 minutes

Möten – Onödigt eller Nödvändigt? 1(4)

”Åh det är så mycket möten hela tiden…jag får ju ingenting gjort!”…är en kommentar jag hör rätt ofta i mitt jobb. Det är som en slags hatkärlek att gå på ett möte. Samtidigt som du blir inkluderad i ett sammanhang och känner dig efterfrågad, vill du egentligen bara jobba.

Är det då verkligen sant, att det inte blir något gjort? Varför är upplevelsen och känslan att du ibland, eller ganska ofta, ”sitter av” ett möte, som du blivit inbjuden till? Är möten helt onödiga?

Författaren och grundaren till företaget ”The Table Group”, Patrick M. Lencioni, påstår att för ett företag skall vara hållbart och hälsosamt är möten ett måste och central del av företagets framgång. Genom att studera ett företags möteskultur få du reda på hur företaget mår. Det är under möten som företagets grundvärderingar kommer upp till ytan, diskuteras och efterlevs, där strategiska- och taktiska mål sätts och gås igenom.

Jag tror att det är viktigt att inte underskatta det fysiska mötet med en annan människa eller grupp människor. Vid ett fysiskt möte kommunicerar du med olika individer, både med kroppsspråk och verbalt, som tolkas in av alla som är med under mötet. Vi är ju alla olika individer och har kanske olika förväntningar på vad mötet kommer att ge just mig. Har du alltför ofta blivit inbjuden på möten utan varken agenda, förväntningar eller mål? Det kan ju skapa många frågetecken för deltagarna.

Mötets syfte är väl att det skall leda till något; en diskussion, ett förslag, ge information om något eller ett beslut skall tas? Om det dessutom känns meningsfullt och roligt att delta så finns det ju stor potential att mötesdeltagarna vill bidra med sina kunskaper och komma tillbaka när du bjuder in nästa gång.

I min bloggserie om möten kommer jag att gå igenom olika möteskategorier och dela med mig om hur möten kan vara viktiga ur ett hälsosamt perspektiv och för en hälsosam organisation, samt ge några tips och råd för hur ett möte faktiskt kan vara lustfyllt.

Vill du veta mer kring detta eller någon av våra tjänster, hör av dig till mig.

Jenny Wigstein, coach & projektledare, TENTIO

TENTIO www.tentio.se

Läs alla inlägg i serien:
Möten – Onödigt eller Nödvändigt? 1(4)
Möten – Onödigt eller Nödvändigt? 2(4)
Möten – Onödigt eller Nödvändigt? 3(4)
Möten – Onödigt eller Nödvändigt? 4(4)

 

Expolre tags