Möten – Onödigt eller Nödvändigt? 4(4) | TENTIO
Jenny Wigstein Jenny Wigstein
Published 2 years ago • Approximate 3 minutes

Möten – Onödigt eller Nödvändigt? 4(4)

Tillhör du de som ibland eller ofta hoppar över för- eller eftermiddagsfikat på jobbet, för att du upplever att du inte hinner eller kanske väljer du att jobba istället?

Det är kanske dags att börja tänka om? Tänk om du faktiskt missar något? Detta är mitt sista blogginlägg som handlar om möten.

Ett möte behöver inte alltid vara så formellt. Möjligheten finns ju faktiskt att du löser ditt problem där och då med en kopp kaffe i handen utan en massa officiell mötestid. Kanske har det inofficiella mötet en inverkan på företagets framtida resultat?

Förmodligen det mest intressanta, mest tilltalande och mest utmanande mötet en ledare kan delta i på jobbet, enligt författaren Patrick M. Lencioni, är det s.k. Ad-hoc- mötet. Syftet med denna typ av möten är att gräva sig in i kritiska problem som kan ha en långsiktig påverkan på organisationen eller som kräver mycket energi och tid att lösa.

Dock läggs oftast inte tillräckligt med energi och tid på dessa typer av möten. Det finns en tro att de går att lösa på en kvart mellan andra typer av möten, men här finns en stor risk att det tas fel beslut eftersom det är så bråttom att komma vidare. Det finns också en tilltro att du är effektiv om du reducerar tid för just Ad-hoc-möten genom att baka in det i ett avdelningsmöte. Risken finns att det kommer att leda till ännu ett ineffektivt avdelningsmöte med medarbetare som börjar tänka på matinköp och annat eller fippla med sina mobiler.

Vad man behöver tänka på är att separera Ad-hoc-möten och strategiska möten. Du som mötesledare bör se till att det finns tillräckligt med tid för att tydliggöra, diskutera och lösa aktuella problem. Genom att du bestämmer dig för att ditt möte är viktigt, att syftet med mötet är tydligt, att du bjudit in rätt människor, att ditt mål är att lösa det problem som var anledningen till mötet från början och att beslut som tas kommuniceras, både muntligen och skriftligen, kommer du förmodligen känna att din investering du gjorde, i tid för mötet, var värt mödan.

Ett mail eller telefonsamtal kan aldrig ersätta det första fysiska mötet. Det är då relationen startar och grunden för samarbetet sätts. Jag tror inte att man skall underskatta mötet vid kaffeautomaten eller i hissen. Du vet aldrig om det kan vara början på något stort!

Besök gärna vår hemsida; TENTIO www.tentio.se

Jenny Wigstein, coach & projektledare, TENTIO

Läs alla inlägg i serien:
Möten – Onödigt eller Nödvändigt? 1(4)
Möten – Onödigt eller Nödvändigt? 2(4)
Möten – Onödigt eller Nödvändigt? 3(4)
Möten – Onödigt eller Nödvändigt? 4(4)

Expolre tags