Thrive och Systematiskt arbetsmiljöarbete! 1(3) | TENTIO
Daniel Mansour Daniel Mansour
Published 1 year ago • Approximate 3 minutes

Thrive och Systematiskt arbetsmiljöarbete! 1(3)

En vanlig fråga vi får från våra kunder är hur Thrive och systematiskt arbetsmiljöarbete hänger ihop. Det korta svaret är att Thrive hjälper dig att på ett enkelt och effektivt sätt följa riktlinjerna för att systematiskt jobba med arbetsmiljön.

När vi skapade Thrive, så ställde vi oss frågan:
”Hur kan vi hjälpa chefen att säkra förutsättningarna för teamet att vara hållbart högpresterande och värna om en god arbetsmiljö?”

Svaret blev att utveckla en digifysisk tjänst som säkrade förutsättningarna för att skapa hållbart högpresterande team, genom att undersöka, identifiera, åtgärda och utvärdera.

Men vad menar vi egentligen med att tjänsten är digifysisk och varför?

Med digifysisk menar vi en tjänst som är kombinerat digital, där det är smart och effektivt att automatisera tidskrävande, administrativa steg och fysisk där de mest lämpade, mest erfarna och professionella coacherna stöttar chefen att framförallt identifiera risker, sätta upp och följa upp såväl handlingsplan som målplan.

Syftet med systematiskt arbetsmiljöarbete är slående likt;
”Arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås” [AFS2001:1]

Trots att systematiskt arbetsmiljöarbete introducerades så tidigt som 2001, är det en validerad metod och accepterad som det bästa sättet att säkra förutsättningarna för en god arbetsmiljö, så kan vi ändå konstatera att det är långt ifrån fungerar som det är tänkt i alla företag och organisationer. Vi kan se skrämmande höga siffror av upplevd bristande arbetsmiljö inom kanske framförallt offentlig sektor.

Aktuella studier visar att inom kommunal och landstingssektorn så upplever mer än varannan en bristande arbetsmiljö*.

Lägg därtill att samma studier visar brister i arbetsmiljö leder till en genomsnittlig minskad produktivitet motsvarande 38% av en heltid, dvs en arbetsgivare förlorar ca 15 timmars produktivitet per vecka och medarbetare.

Hur är det möjligt?

I den här serien blogginlägg under december månad så kommer vi försöka bena ut orsaken bakom dessa siffror som borde få medarbetare, arbetsgivare, ledning och politiker att höja på ögonbrynen och vilja göra någonting åt det!

Om inte pga av det moraliskt riktiga så åtminstone pga de enorma kostnader som drabbar samhället, arbetsgivaren och medarbetaren.

Om vi utgår ifrån att jobba systematiskt med arbetsmiljöarbete är det rätta sättet, så bör vi ställa oss frågan varför funkar det då inte bättre bland företag och organisationer?

För att reda ut det så kommer vi gå igenom de olika stegen i systematiskt arbetsmiljöarbete (undersöka, identifiera, åtgärda och följ upp), utmaningarna med respektive steg, hur man löser det och vilket värde det ger.

/Daniel Mansour, VD TENTIO


*Källa: Att mäta effekter av preventiva insatser på arbetsplatser genomförda av företagshälsan: Slutrapport, AFA Försäkring, 2016

Läs del 1 här
Läs del 2 här
Läs del 3 här

 

 

Expolre tags