Thrive och Systematiskt arbetsmiljöarbete! 2(3) | TENTIO
Daniel Mansour Daniel Mansour
Published 1 year ago • Approximate 3 minutes

Thrive och Systematiskt arbetsmiljöarbete! 2(3)

I det här andra avsnittet av Thrive och systematiskt arbetsmiljöarbete kommer jag behandla det första och andra steget, nämligen att undersöka och identifiera risker.

Undersöka
§8 AFS 2001:1 säger att; Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

De mest förekommande undersökningsmetoderna är ofta medarbetarsamtal eller enkätundersökningar. Utmaningen med dessa metoder eller liknande är att de genomförs alldeles för sällan och är alldeles för tidskrävande. I bästa fall genomförs undersökningar ett par gånger per år, i vissa fall en gång per år men allt som oftast undersöker man inte alls.

Under ett helt år så hinner ofantligt mycket hända såväl, privat som på jobbet. Saker som direkt påverkar din upplevda arbetsmiljö och din möjlighet att kunna prestera på jobbet. Dessutom att undersöka en gång per år och anta det skulle vara representativt för hela året är som att anta att du mäter pulsen och att den är konstant under ett år. Det är ju absurt!

Utan att kontinuerligt och relativt ofta ställa frågor om läget, så är det omöjligt att proaktivt kunna förebygga en bristande arbetsmiljö.

Varför gör man det inte oftare då? De vanligaste svaren är;
– Det är för administrativt och tidskrävande, tid är pengar.
– Man ser inte värdet med att fråga ofta om inget ändå händer.

Lösningen är lika enkel som uppenbar. Nyttja IT för att automatisera undersökningssteget så att varken chefen eller medarbetare behöver spendera mer tid än nödvändig. Välj de viktigaste frågorna, ha inte med alla frågor som du kan tänkas vilja ställa, så att medarbetaren inte behöver spendera mer än någon minut på att svara.

Genom att fokusera på ett begränsat antal frågor och ställa dom oftare så får du fler mätpunkter och kan börja följa trender på hur medarbetarna upplever arbetsmiljön istället för att få en ögonblicksbild per år. Nu kan du nästan i realtid identifiera riskområden och börja analysera vad som behöver göras.

Identifiera risker
§AFS 2001:1 säger att; Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.

1.Utmaning
Utmaningen med att bedöma risker är att flera. Dels att ta sig tiden att sammanställa svaren på frågorna kan upplevas som tidskrävande. När svaren väl är sammanställda så ska man tolka och förstå svaren så att man snabbt kan identifiera potentiella risker och upprätta en handlingsplan. Det krävs struktur, disciplin, insikt och kunskap.

2.Lösning
Med en IT-lösning kan svaren emellertid på ett begripligt och lättöverskådligt sätt sammanställas. Grafer som på ett enkelt sätt visar dig vad som lirar och vilka risker du behöver fokusera på. En professionell coach hjälper dig sen att analysera riskerna och stötta dig i arbetet i att identifiera vad som behöver åtgärdas och samtidigt ha en struktur för att upprätta en åtgärdsplan.

3.Värde
Genom att nyttja IT för att automatisera svaren och i realtid tolka och visualisera dem, så har du grunden för att börja analysera och sätta in åtgärder. Precis som en personlig tränare, så hjälper coachen dig att regelbundet analysera riskerna och upprätta en åtgärdsplan. Allt i syfte att nå de mål du som chef har satt upp när det kommer till säkra att förutsättningarna för att förebygga ohälsa, skapa engagemang och öka produktiviteten.

/Daniel Mansour, VD TENTIO

Läs del 1 här
Läs del 2 här
Läs del 3 här

Expolre tags