4 skäl varför ett hållbart förhållningssätt är ett måste för dig som ledare idag! 3(4) | TENTIO
Daniel Mansour Daniel Mansour
Published 10 months ago • Approximate 3 minutes

4 skäl varför ett hållbart förhållningssätt är ett måste för dig som ledare idag! 3(4)

Under februari månad kommer vi publicera fyra inlägg där vi resonerar kring varför det idag är viktigare än någonsin att ha ett hållbart förhållningssätt i ditt ledarskap. Det här är det tredje inlägget.

Gallup, en av världens mest respekterade managementkonsultföretag inom ledarskapsutveckling och analys presenterar några av det viktigaste insikterna för dagens och framtidens arbetsgivare i deras rapport ”State of the Global Workplace”. I det här inlägget lyfter jag fram några av insikterna och mina reflektioner kring dessa.

Visste du att 85% av världens medarbetare inte känner något engagemang eller rent utav inte känner någonting för deras jobb?

Vi spenderar alltså ofta mer än hälften av vår vakna tid under vår arbetsföra livstid med saker som vi egentligen tycker är bortkastad tid, förutom det faktum att vi erhåller en lön.

Nu kan man ju kanske tycka att ett jobb är ett jobb, punkt! Det ska inte vara kul. Man är där för att få sin lön så att man sen kan leva på kvällarna, helgerna och semestrarna.

Faktum kvarstår dock, för de allra flesta som behöver gå upp på morgonen och avverka en arbetsdag, så spenderar du under delar av ditt liv nästan hälften med saker som du i många fall avskyr!

Arbetsgivare, se upp! Det funkar inte längre!

I takt med teknologins utveckling och alltmer av de repetitiva arbetsuppgifterna ersätts av robotar och datorer, så kommer kraven på de som ska utföra framtidens jobb att ändras.

Kan du som arbetsgivare inte skapa förutsättningarna för en arbetsmiljö där dina medarbetare känner någonting mer än bara en plats för att hämta ut lönechecken, så kommer du aldrig kunna attrahera människor med rätt kompetens för framtidens jobb.

Den låga procentsatsen oengagerade medarbetare skapar en barriär för en högpresterande kultur i hela världen!

Undersökningar visar att de företag med medarbetare som tillhör den fjärdedel som visar på högst engagemang är 17% mer produktiva och 21% mer lönsamma än de som inte tillhör den fjärdedel som uppvisar lägst engagemang.

Företag som mäter prestation baserat på grundläggande behov hos oss människor som en god psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö, regelbunden feedback, utvecklingsmöten samt personlig utveckling får ut mest av sina medarbetare!

/Daniel Mansour

Läs tidigare inlägg här:
4 skäl varför ett hållbart förhållningssätt är ett måste för dig som ledare idag! 1(4)
4 skäl varför ett hållbart förhållningssätt är ett måste för dig som ledare idag! 2(4)
4 skäl varför ett hållbart förhållningssätt är ett måste för dig som ledare idag! 3(4)
4 skäl varför ett hållbart förhållningssätt är ett måste för dig som ledare idag! 4(4)

Expolre tags