Vad får dig upp ur sängen på morgonen? 3(4) | TENTIO
Jenny Wigstein Jenny Wigstein
Published 1 year ago • Approximate 3 minutes

Vad får dig upp ur sängen på morgonen? 3(4)

Brukar du reflektera över vad som är meningsfullt i ditt liv, eller kör du bara på?

Mycket av det jag gör, gör jag på rutin utan att tänka på det. Ibland är det tillfredsställande och ibland inte. Om vår tillvaro består av för mycket måsten, blir vi till slut dränerade och upplever att livet är rätt meningslöst.

Vad är då ett meningsfullt liv?

Det kan givetvis vara olika för var och en, men oftast bottnar det i att du känner en djupare mening i det du gör, att du känner tacksamhet och trygghet. Att få uppleva känslan av verklig meningsfullhet är något som alla människor borde få känna.

Enligt olika undersökningar finns ett antal kriterier som brukar nämnas i samband med meningsfullhet. Det är viktigt att du känner att du fyller ditt liv med mening. Det kan vara ett projekt som du håller på med, nära relationer eller upplevelser som du mår bra av och känner är värdefulla för dig. Då kommer också ditt liv att kännas värdefullt! Om du dessutom känner stor motivation inför det du gör eller har ett tydligt mål förstärks känslan av mening än mer.

Att känna sig som en del i ett större sammanhang påverkar också känslan av meningsfullhet. Det kan vara en specifik uppgift i livet, t ex ingå i en familj, i en organisation, en kör eller där du kämpar för något tillsammans med andra. Att visa medkänsla för någon annan eller mot oss själva får oss att må bra.

I mitt arbete är det också viktigt att känna att det jag gör är meningsfullt. Att jag som individ bidrar till något positivt och att jag finns med i den sociala gemenskapen på jobbet.

Vad gör du om du känner att ditt arbete inte är tillräckligt meningsfullt?

En lösning kan ju vara att byta jobb, men det finns även andra vägar. Prata med din chef och se tillsammans över dina arbetsuppgifter. Kan dina arbetsuppgifter omformas så du kan komma till din rätt och på bästa sätt bidra till verksamheten, och på så sätt också ha en positiv inverkan på andra människor?

  • Vad är viktigast att uppnå för dig?
  • Hur prioriterar du din tid?
  • Skriv ned vilket behov du ska prioritera just idag.

 

Vill du veta mer kring detta eller någon av våra tjänster, hör av dig till mig.

Jenny Wigstein, coach & projektledare
TENTIO| www.tentio.se

Läs hela serien här:
Vad får dig upp ur sängen på morgonen? 1(4)
Vad får dig upp ur sängen på morgonen? 2(4)
Vad får dig upp ur sängen på morgonen? 3(4)
Vad får dig upp ur sängen på morgonen? 4(4)

Expolre tags