Vad får dig upp ur sängen på morgonen? 4(4) | TENTIO
Jenny Wigstein Jenny Wigstein
Published 10 months ago • Approximate 3 minutes

Vad får dig upp ur sängen på morgonen? 4(4)

Tänk dig en optimal arbetsmiljö, hur skulle den se ut för dig?

I den sista delen i bloggserien kring motivation, meningsfullhet och arbetsmiljö, har jag inspirerats av författaren Gunnel Ryner. I hennes bok ”Den lata vägen till ett fantastiskt liv och arbetsliv”, ger hon bland annat tips på olika frågeställningar som kan vara till hjälp för att skapa den bästa arbetsmiljön för dig och dina kollegor. Jag kommer att ta upp några av dessa.

Enligt Ryner påverkas du starkt av den miljö du befinner dig i. Vi formas allt för mycket av människor runt omkring oss för att lyckas med en förändring på egen hand. Ska det till en förändring behöver vi göra det tillsammans!

Vad har din arbetsplats för värderingar? Det handlar om hur ni bemöter era kunder eller hur ni kommunicerar och samarbetar med varandra. Vad kan du själv påverka? Att t ex visa uppskattning för dina arbetskollegor behöver inte vara så svårt. Det ger en acceptans för att ni ser varandras olikheter och är öppna för dem. Fundera på när du trivs som bäst på jobbet. När du känner dig som gladast och mest engagerad? Hur är det då?

Jobbar du i en miljö där det finns utrymme för att testa eller experimentera fram förändringar, så ta chansen! Om det inte fungerar så kan ni ju bara ändra tillbaka till hur det var tidigare. Dokumentera vad ni kommer fram till och bestäm vad som ska göras, när det ska göras och vem som ansvarar. Bestäm vad ni börjar med och ta det därifrån. Följ sedan upp regelbundet för att inte tappa det viktiga arbete som ni faktiskt startat.

Om ni har lyckats med att utforma en bra arbetsmiljö kommer du snart märka hur du får mer energi, mer inspiration, du känner att det är kul att vara på jobbet och att du utvecklas. Om alla skulle få känna det kan det ju bara bli fantastiska resultat i slutänden. Tänk på att vi är varandras arbetsmiljö!

Till sist några enkla tips för hur du och dina kollegor kan skapa en social, stöttande och inspirerande arbetsmiljö.

  • Fira framgång! Och fira ofta!
  • Ge utvecklande feedback
  • Var flexibel och tillåtande
  • Beröm dina kollegor och visa din uppskattning
  • Bygg vidare på det som är bra

 

Vill du veta mer kring detta eller någon av våra tjänster, hör av dig till mig.

Jenny Wigstein, coach & projektledare
TENTIO| www.tentio.se

Läs hela serien här:
Vad får dig upp ur sängen på morgonen? 1(4)
Vad får dig upp ur sängen på morgonen? 2(4)
Vad får dig upp ur sängen på morgonen? 3(4)
Vad får dig upp ur sängen på morgonen? 4(4)

Expolre tags