Favoriter i repris – Kan ett team vara hållbart högpresterande om det finns konflikter? | TENTIO
Josefine Jensen Josefine Jensen
Published 9 months ago • Approximate 3 minutes

Favoriter i repris – Kan ett team vara hållbart högpresterande om det finns konflikter?

En av vår populäraste bloggserie har varit ”Kan ett team vara hållbart högpresterande om det finns konflikter”. Hur påverka konflikter ett team och ens arbetsmiljö? Och vad är en konflikt egentligen? Här kommer Anna Uhlins populära inlägg.

Kan ett team vara hållbart högpresterande om det finns konflikter?
På TENTIO pratar vi gärna om hållbart högpresterande individer och team där vi lägger lika stort värde på begreppet hållbart som på begreppet högpresterande. Hållbart högpresterande. Men vad betyder det egentligen?

Vi vill att individen ska kunna vara högpresterande under hela sitt arbetsliv vilket med de krigsrubriker som slår emot oss i dag avseende psykisk ohälsa och sjukskrivningar kan verka som en utopi. Vi är dock övertygade om att vi med rätt kunskaper och verktyg tillsammans kan skapa den arbetsmiljö som krävs för att uppnå hållbart högpresterande individer och team. För det är ju så att nästan oavsett var vi arbetar i dag så arbetar vi tillsammans med andra, bredvid andra, är beroende av andra och påverkar varandra i någon form. Vi är varandras arbetsmiljö. När den arbetsmiljön knakar i fogarna och börjar falla samman kan vi inte längre vara varken hållbara eller högpresterande och ganska snart hotas vår hälsa.

Som en del av att vara varandras arbetsmiljö ingår att kunna hantera konflikter, det är oundvikligt när vi arbetar tillsammans. Men vad är en konflikt, varför uppstår den och vad kan vi göra för att lösa den? Vissa upplever varje meningsskiljaktighet som en konflikt medans andra inte ser det som en konflikt förrän det tunga artilleriet plockas fram så det kan vara bra att grunda diskussionen med ett förtydligande av definitionen av en konflikt. Jag använder mig av en definition som är hämtad och fritt översatt från en lärobok om sociala konflikter av Dean Pruitt och Sung Hee Kim (2004). De definierar konflikt som en mellan parter upplevd åtskillnad i behov eller intressen med en övertygelse att parternas olika målsättningar är oförenliga. Notera följande:

Det är alltså den upplevda åtskillnaden som är i fokus, inte den potentiellt objektiva åtskillnaden.
Det är också övertygelsen att målsättningarna är oförenliga som understryks.

När man tänker på det så känns det ändå ganska hoppfullt, eller hur? Upplevelser och övertygelser kan vi jobba med! Det bästa av allt är att ett lyckosamt arbete med det resulterar i individer som har utvecklats och en arbetsmiljö i form av människor omkring oss som framstår som starkare och mer hållbara än tidigare.

Då vet vi vad en konflikt är. Vad händer då när en konflikt uppstår och varför kan vi inte bara sätta oss ner och lösa den? Vad är det som gör det så komplicerat? I min bloggserie kommer jag berätta mer om olika sätt att se på konflikter, vilka faktorer som gör det så svårt att lösa dem och olika perspektiv på hur man kan hantera en konflikt.

/ Anna Uhlin

”Kan ett team vara hållbart högpresterande om det finns konflikter”, var en av våra favoriter i repris. Vill du läsa hela bloggserien så finns den här.

/Josefine Jensen

Favoriter i repris
Favoriter i repris – Stärk din självkänsla!
Favoriter i repris – Vad tycker du om försäljare?
Favoriter i repris – Kan ett team vara hållbart högpresterande om det finns konflikter?
Favoriter i repris – Offerkofta eller eget ansvar?

Expolre tags