Vad är coaching och vad kan det leda till? 1(4) | TENTIO
Susanne Hellberg Susanne Hellberg
Published 10 months ago • Approximate 2 minutes

Vad är coaching och vad kan det leda till? 1(4)

Coaching är ett begrepp som används i många olika sammanhang idag. I både företag och organisationer och inte minst inom idrotten. När jag som själv är coach och använder ordet coaching så tänker jag på det kraftfulla verktyg det är för att göra en förändringsresa med önskat resultat. Det handlar om utveckling och en framtidstro på något du själv vill ska hända och bli verklighet.

Coaching är en process, ett förhållningssätt och en samtalsmetodik som coachen jobbar systematiskt framåt med personen som vill uppnå ett resultat. Frågorna ska ställas på ett sätt så personen får en lösningsfokuserad inställning och ett positivt tillstånd som ibland kan vara svårt att beskriva. Metoden är enkel och ger effekt på kort tid.

Coaching kommer från engelskans coach, och betyder buss/vagn. Föra personen från där de är, till dit de vill komma, från ett nuläge till en önskad framtid. Coaching leder till ökat resultat och inte minst i arbetslivet. För att prestera på topp behövs engagemang hos alla anställda, där kan coaching fylla en viktig funktion och inte minst i ledarskapet.

Jag kommer under maj månad skriva mer om coaching och om hur det kan leda till önskad förändring alternativt en förstärkning av något du vill uppnå. Vilka parametrar är bra att ha på plats när en förändringsresa ska påbörjas och vilket förhållningssätt du behöver ha. Att inse att du själv är chaufför i din framtidsresa och tar ansvar för att den blir så bra som möjligt med hjälp av coachingen genom stöd och insikt. Är du nyfiken så följ mina blogginlägg under maj månad.

Ta hand om dig så länge!
Susanne Hellberg, Coach på TENTIO

Läs hela serien är:
Vad är coaching och vad kan det leda till? 1(4)
Vad är coaching och vad kan det leda till? 2(4)
Vad är coaching och vad kan det leda till? 3(4)
Vad är coaching och vad kan det leda till? 4(4)

Expolre tags