Vad är coaching och vad kan det leda till? 2(4) | TENTIO
Susanne Hellberg Susanne Hellberg
Published 9 months ago • Approximate 2 minutes

Vad är coaching och vad kan det leda till? 2(4)

Föreställ dig att du är ett isberg, delen som är ovan ytan är bara en tredjedel av hela isberget. Det som är ovan ytan är det du gör – ditt beteende. Har du någon gång funderat på om ditt beteende är det rätta för dig och för dem du har runt omkring dig? Vad är det som gör att du har det beteende du har. Under ytan finns hela din potential, din kraft för att agera på bästa sätt. I den kraften ligger det du vill och tror på.

Där finns visionen/målet med det du vill och där har du dina värderingar, ramar och uppfattningar om det du tror på. Så sammanfattat, gör du det du vill och tror på? Det du vill och tror på präglar ditt beteende. Genom coaching kan du få detta på plats hos dig själv och som leder dig mot önskade mål.

Det finns många olika coachingsmetoder, viktigt är att metoden är enkel och snabbt ger resultat hos individen. Med den jobbar coachen systematiskt fram de olika steg från hur situationen är just nu och vad det ska resultera i. Därefter sätts en aktivitetsplan om vad som behöver åtgärdas.  Åtgärden sätts upp i en handlingsplan där aktiviteten som ska genomföras skrivs ner och tydligt beskriver VAD, HUR och NÄR de ska genomföras. På så sätt närmar sig personen sin vision och mål.

Om fler skulle vara nyfikna på att använda sin fulla kapacitet är jag helt övertygad om att både individer, företag och samhälle skulle handla och agera på ett framgångsrikt och engagerande sätt.

Vikten av att coachen ställer rätt frågor och på rätt sätt är avgörande för utvecklingens bästa framgång. Nedan ser du exempel på frågor med fokus mot problem respektive lösning. Upplev skillnaden mellan de olika. Vilka upplevs mest positivt att svara på?

Frågor med fokus på problem
– Vad kommer det sig att det är fel?
– Varför har detta blivit ett problem?

Frågor med fokus på lösning
– Vad vill du ha för resultat? Vad vill du uppleva?
– Hur kommer det sig att det är på det här sättet?

Det här visar på kraftfullheten i coachning, det positiva tillstånd som sker inuti oss gör att vi ser resultatinriktat på lösningen och förändringen.

Njut av våren!
Susanne Hellberg, Coach på TENTIO

Läs hela serien är:
Vad är coaching och vad kan det leda till? 1(4)
Vad är coaching och vad kan det leda till? 2(4)
Vad är coaching och vad kan det leda till? 3(4)
Vad är coaching och vad kan det leda till? 4(4)

Expolre tags