Vad är coaching och vad kan det leda till? 3(4) | TENTIO
Susanne Hellberg Susanne Hellberg
Published 9 months ago • Approximate 2 minutes

Vad är coaching och vad kan det leda till? 3(4)

Vill du göra en förändring så kan jag rekommendera dig att prova på coaching hos en professionell coach. En coach kan stödja dig genom att öppna ditt sinne för dina egna resurser som finns inom dig. Ha en tydlig målbild, se, hör och/eller känna den inom dig innan den blir verklighet.

När coaching är som bäst så är samspelet mellan coachen och kunden av största vikt för att engagemanget ska finnas på plats som ger resultat. Att coachen har ett förhållningssätt som passar och möter kunden där den befinner sig just då och därefter leder framåt på kundens resa är en förutsättning för bra coaching. Men även att vara närvarande i stunden och att coachen släpper sina egna tankar och inte tolkar utifrån sina egna erfarenheter, utan låter kunden själv hitta sina egna inre resurser som leder till utveckling. Att kunden behöver inta rätt förhållningssätt och mentalt befinna sig ”Här och Nu!” är av stor betydelse för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Vi har två öron och en mun och i coachingen är det av största viktigt att coachen använda sig av det mot kunden. Ställa korta kraftfulla frågor och sen låta kunden stå för talandet och argumenten.

Ha syfte och vision nedskrivet och tydligt beskrivet så att fokus hela tiden styr mot målet och önskat resultat. Dokumenterad coaching gör det synligt och tydligt. Ha det som ett levande dokument som löpande utvecklas och finns med dig i din resa framåt så leder det till uppnådda mål.

Ta vara på din tid!
Susanne Hellberg, Coach på TENTIO

Läs hela serien är:
Vad är coaching och vad kan det leda till? 1(4)
Vad är coaching och vad kan det leda till? 2(4)
Vad är coaching och vad kan det leda till? 3(4)
Vad är coaching och vad kan det leda till? 4(4)

Expolre tags