Vad är coaching och vad kan det leda till? 4(4) | TENTIO
Susanne Hellberg Susanne Hellberg
Published 10 months ago • Approximate 2 minutes

Vad är coaching och vad kan det leda till? 4(4)

Coaching ger dig ett fokus och en riktning i arbetslivet och livet som du kan känna dig trygg, nöjd och stolt över. Att ta ansvar för sitt eget liv där du är chaufför och stakar ut den väg du vill ta framöver som leder till att du nöjd och kan sitta i din gungstol på äldre dagar och säga till dig själv – ”Det där gjorde jag på det allra bästa sätt som jag kunde göra just där och då för mig själv och andra”. Istället för att bara ha följt med ”strömmen” och sen sitta i gungstolen bitter och otacksam mot sig själv på ålderns höst. Du väljer förstås helt själv hur du vill ha det.

Balansen mellan arbete och privat tid brukar var mer på plats om jag som individ får ta ansvar och göra aktiva val i min resa genom arbetsliv och privatliv. Att uppleva meningsfullhet, begripa varför jag gör det jag gör och kunna hantera det är av stort värde.

Du har mycket att vinna om du ser coaching som en del av ditt liv när du vill förändra, utveckla alternativt hålla kvar det som fungerar och är bra. Se det som en färskvara som behöver ständigt underhåll på ett professionellt plan. Att få tillgång till din fulla potential och resurser och utveckla dessa systematiskt ger värde till arbetslivet och livet i stort.

Vad är bra och vad vill jag fortsätta med?
Vad fungerar mindre bra och behöver göras en förändring på?
Vad behöver jag lägga till för att åstadkomma resultat?

I tidigare inlägg kan du läsa mer om coaching och du får en helhet av vad coaching är och på vilket sätt det kan leda dig i rätt riktigt på din resa.

Var nöjd med dig själv!
Susanne Hellberg, Coach på TENTIO

Läs hela serien är:
Vad är coaching och vad kan det leda till? 1(4)
Vad är coaching och vad kan det leda till? 2(4)
Vad är coaching och vad kan det leda till? 3(4)
Vad är coaching och vad kan det leda till? 4(4)

Expolre tags