Så här hanterar TENTIO dina personuppgifter | TENTIO
admin
Published 10 months ago • Approximate 2 minutes

Så här hanterar TENTIO dina personuppgifter

Idag den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och med detta förändringar gällande hur personuppgifter får behandlas. Vi på TENTIO vill att alla våra kunder ska vara trygga med hur vi hanterar personuppgifter. Därför har vi arbetat intensivt med att säkerställa att vi följer GDPR i alla processer och att vi efterlever de krav som den nya dataskyddsförordningen ställer.

Lagen ställer höga krav på alla organisationer som behandlar personuppgifter. Bland annat kräver lagen tydliga syften med behandlingar av personuppgifter, struktur och ett arbetssätt som möjliggör att du som individ kan få dina uppgifter behandlade eller raderade.

TENTIO har under våren arbetat hårt för att vi ska följa lagen och föregå med ett gott exempel.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan exempelvis vara personnummer, personnamn, adress, personlig email-adress men även personlig fakta som etnicitet eller uppgifter om hälsotillstånd. GDPR inbegriper alla former av behandling av uppgifterna som bland annat insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Du som har personuppgifter i våra register har en lagstadgad rättighet att ta kontakt med oss för behandling av dina uppgifter. Ta då kontakt med oss via denna adress: info@tentio.se. Efter kontakt ger vi återkoppling inom 48 timmar under helgfri vardag och påbörjar sedan hantering av ärendet.

Dina lagstadgade rättigheter som registrerad kan du läsa om på Datainspektionens hemsida via denna länk.

Några av dina rättigheter är:
– Rätten att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig.
– Rätten att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål. Du kan avregistrera dig från utskick som rör direktmarknadsföring genom att anmäla detta till info@tentio.se eller genom att avregistrera dig i nyhetsbrevet.
– Rätten till radering av uppgifter. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter.
– Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia i ett strukturerat format på de uppgifter som rör dig.

Hur kan vi ha personuppgifter om dig?
Dina personuppgifter har vi samlat in via olika kanaler.
– Du är eller har varit kund hos oss.
– Du har besökt våra event och anmält dig till dessa.
– Du har träffat oss och lämnat dina personuppgifter.
– Du har tagit kontakt med oss.

Hur länge vi sparar dina uppgifter?
TENTIO sparar personuppgifter så länge det finns en kundrelation mellan oss eller är nödvändigt för oss enligt de ändamål vi har för en behandling.

Vill du veta mer om hur TENTIO arbetar med GDPR eller har frågor om denna text. Kan du maila TENTIO på info@tentio.se.

// TENTIO

Expolre tags