Existerar du eller lever du? Våga vara operfekt 2(4) | TENTIO
Lena Roos Lena Roos
Published 10 months ago • Approximate 3 minutes

Existerar du eller lever du? Våga vara operfekt 2(4)

Lever du helhjärtat? Ser du en skillnad i att existera eller leva fullt ut? Vad väljer du?

En stor del handlar om att tycka om dig själv precis som du är, i alla lägen och att känna att du är värdefull. Har du en uppfattning om att du är värdefull i alla lägen, så är det bra och enkelt. Men har du inte det, så är det inte så enkelt att ”bara” tänka, ”jag är värdefull”.

Prova! Tänk tanken tyst för dig själv: Jag tycker om mig själv precis som jag är, hela jag oavsett hur jag ser ut, oavsett vad jag gör, känner du dig värdefull? För en del av er så kommer en kritisk röst som säger, jag tycker om mig själv förutsatt att eller jag kan göra bättre, jag tycker inte om mig villkorslöst, jag inte lika värdefull som…. osv. Så vad gör du då? Vad är att känna sig värdefull, hur kan du träna på det och hur kan du komma dit?

Jag tror på att acceptera att allt är som det är, hur du ser ut och vad du gör, det är ju ändå så just nu. Framtiden kan du ändra på, men för att acceptera läget just nu är acceptans det bästa verktyget. Åsa Nilsonne beskriver hur du kan arbeta med att ”acceptera” i sin bok; ”Att leva ett liv inte vinna ett krig”.

Brené Brown skriver att det är när vi övar oss i mod, medkänsla och samhörighet, varje dag, som vi bygger upp känslan av att vara värdefulla. Hon har forskat många år kring skam och skuld. Skillnaden på skam och skuld är att:
– Skam = jag är fel
– Skuld = jag gör fel

Vi är inte våra tankar, känslor, handlingar. För att hejda den inre kritiska rösten, gör dig uppmärksam på den, säg till dig själva att ”Jag noterar att jag har en tanke om…” Istället för att tänka att du är fel, så noterar du att du gjort något du inte tycker om, handlingar går att göra om, ändra på. Acceptera läget just nu. Har du lärt dig något? Vad ska du göra nästa gång?

Vill du leva helhjärtat? Sätt upp ett mini-mål, vad är ditt första nästa steg för att komma dit? Läs vidare hur ”leken” spelar en stor roll för dom som lever helhjärtat – i det tredje av fyra blogginlägg.

Reflektera gärna, ta kontakt, fråga, diskutera!

/Lena Roos

Läs alla inlägg här:
Vem vill vara perfektionist? Våga vara operfekt 1(4)
Existerar du eller lever du? Våga vara operfekt 2(4)
När slutade du leka? Våga vara operfekt 3(4)
Vill du ha en ny turboväxel? Våga vara operfekt 4(4)

Expolre tags