”May the force be with you!” Del 1(4) | TENTIO
Jenny Wigstein Jenny Wigstein
Published 10 months ago • Approximate 2 minutes

”May the force be with you!” Del 1(4)

Denna välkända uppmaning, uttalade Jedi Master Obi-Wan Kenobi vid ett flertal tillfällen, till sina Jedi- riddare för att önska de all lycka i en kommande strid och kamp mot ”the Clones”. ”Må kraften vara med er!”

I detta fall handlade det om en övernaturlig kraft men innebörden är nog så viktig, även idag. I Star Wars- serien, betydande ord att få med sig vid stundande drabbning, ett mantra inför det som väntar. Idag kanske inte direkt i kampen mot ”the Clones” utan inför andra sorts utmaningar där vi ibland har behov av att ta till vår kraft. Kanske inför en svår uppgift på jobbet, i en relation eller inom oss.

Har du ett mantra som du säger till dig själv, eller gör du någon speciell ”ritual” när du står inför en prövning? Varifrån kommer kraften hos dig?

Vilka är dina grundvärderingar och drivkrafter?

Att ha kunskap om dina drivkrafter men också om andras är väldigt effektivt, för att öka både motivationen hos dig själv men även hos andra. På så sätt vet du vilka förutsättningar som är viktiga för dig och andra för att trivas, både på jobbet och i vardagen.

Om du arbetar som chef eller ledare kan kunskaperna vara en viktig förutsättning när du coachar, leder och motiverar dina medarbetare till att prestera sitt allra bästa. Våra drivkrafter påverkar oss mycket mer än vad vi är medvetna om. Så länge vi motiveras av de drivkrafterna och de är positiva för oss, dvs vi gör det vi älskar att göra, kan vi utföra storverk!

I min kommande bloggserie kommer jag att resonera kring vilka krafter som driver oss, både yttre och inre drivkrafter, och hur de påverkar oss. Vad är det som får oss att göra det vi gör? Har du hittat ditt ”varför” i livet och hur utnyttjar du dina drivkrafter? För vi har väl alla krafter som driver oss, eller?

Vill du veta mer kring detta eller någon av våra tjänster, hör av dig till mig.

Jenny Wigstein, coach & projektledare, TENTIO
TENTIO | www.tentio.se

Läs alla inlägg här:
”May the force be with you!” Del 1(4)
”May the force be with you!” Del 2(4)
”May the force be with you!” Del 3(4)
”May the force be with you!” Del 4(4)

Expolre tags