”May the force be with you!” Del 3(4) | TENTIO
Jenny Wigstein Jenny Wigstein
Published 8 months ago • Approximate 2 minutes

”May the force be with you!” Del 3(4)

Brukar du belöna ditt barn när hen gör något bra? För att han eller hon presterat?

Vissa hävdar att barns naturliga nyfikenhet och motivation minskar genom belöningar. Kan det vara likadant för vuxna?

Kenneth W Thomas, professor och författare till boken ”Intrinsic Motivation at Work”, har forskat kring hur vi vuxna påverkas av belöningar. Han talar om inre och yttre belöningar.

Vad menas då med inre och yttre belöningar/motivation? Oftast är den yttre motivationen knutet till ett resultat som kommer av att du utfört ett arbete. Belöningen är då t ex pengar, betyg, befordran och beröm men kan också vara något mer negativt som en varning eller i värsta fall bestraffning. När vi styrs av yttre motivation gör vi något för att det leder till något annat som är värdefullt eller något vi vill undvika, men som inte direkt är kopplat till själva aktiviteten.

När vi drivs av inre motivation gör vi något för att vi tycker att aktiviteten i sig ger tillfredsställelse. Inre motivation är den egna drivkraften, intresset och glädjen att göra aktiviteten.

Kenneth W Thomas har identifierat fyra inre motivationsfaktorer:
1. Meningsfullhet – att kunna bidra till något större
2. Val – att själv kunna välja hur jag löser en arbetsuppgift
3. Kompetens – du känner att du gör ett bra jobb och är stolt över det
4. Framsteg – det du gör leder till något som fungerar

Motivationen stärks och gör dig än mer engagerad om några bidragande faktorer finns på plats. Här kan du som ledare eller chef hjälpa till med de förutsättningar som kan frigöra potentialen och engagera dina medarbetare:
1. För att skapa meningsfullhet behövs en tydlig vision och att medarbetaren får mandat att ansvara för hela arbetsuppgiften
2. För att skapa känsla av val behöver medarbetaren få rätten att ta beslut och få tydliga mål
3. För att skapa en känsla av kompetens behövs positiv återkoppling och utmaning för medarbetaren
4. För att skapa en känsla av framsteg behövs tydliga delmål och feedback från t ex kund

Fundera över vad du motiveras av? Styrs du mest av inre- eller yttre motivationsfaktorer?

Vill du veta mer kring detta eller någon av våra tjänster, hör av dig till mig.

Jenny Wigstein, coach & projektledare
TENTIO | www.tentio.se

Läs alla inlägg här:
”May the force be with you!” Del 1(4)
”May the force be with you!” Del 2(4)
”May the force be with you!” Del 3(4)
”May the force be with you!” Del 4(4)

Expolre tags