5 saker som trendar inom Employer Branding just nu och som påverkar dig! | TENTIO
Daniel Mansour Daniel Mansour
Published 8 months ago • Approximate 3 minutes

5 saker som trendar inom Employer Branding just nu och som påverkar dig!

Vad är i fokus just nu när det gäller Employer Branding? Nedan hittar du en översikt av några aktuella trender inom employer branding som påverkar din organisation.

Medarbetarupplevelsen
På samma sätt som tanken om en bra kandidatupplevelse har fått bli ett ledord för hur en rekryteringsprocess ska vara uppbyggd kommer medarbetarnas upplevelse att ta större plats 2018.

För att få talangen att stanna kvar är det på tapeten för HR att arbeta med att förbättra den fysiska och psykiska arbetsmiljön, stärka den interna företagskulturen och utrusta medarbetarna med rätt digitala verktyg för att underlätta deras arbete. Även HR:s arbete med medarbetarupplevelsen kommer att hjälpas av enklare digitala verktyg där de kan göra pulsmätningar genom appar.

Flexibilitet och välmående lockar millennials
Nu tvingas arbetsgivare visa en allt mer flexibel sida, mycket tack vare den yngre generationen som värderar detta högt. Karriärval styrs allt mer av etiska aspekter, livskvalitet och möjlighet att ha en tydlig anpassning till sitt privatliv. Intåget av millennials på jobbet börjar på riktigt kräva en helt ny medarbetarupplevelse. Lyssna på den nya generationen och anpassa er för att fortsätta vara relevanta.

Ökad transparens i en allt mer digital värld
I en allt snabbare digital utveckling fortsätter individens möjlighet att höras och sprida sina åsikter att öka. Idag kan nyfikna eller uppringda kandidater enkelt via sociala medier, slutna grupper eller omdömesplattformar ta reda på vad medarbetarna tycker om sin arbetsgivare, för att göra en egen bedömning av hur arbetsplatsen passar ens egna krav och önskemål. Bäst rustade är de arbetsgivare som erbjuder en bra upplevelse och uppmanar anställda att dela med sig öppet och transparent.

Marketing automation för rekrytering
De digitala marknadsförarna kommer nu in i employer branding-arbetet på riktigt. Vi blir allt mer datadrivna inom snart alla områden av våra organisationer och nu börjar dessa möjligheter även nå rekrytering. Fler och fler kommer att anamma samma arbetssätt när det gäller employer branding genom att analysera hur satsningarna kan locka till sig talanger och konvertera ansökningar. Rekryterare och HR-chefer gör bäst i att utveckla sina kompetenser inom digital marknadsföring.

Möjligheter med GDPR
Den nya dataskyddsförordningen GDPR ställs högre krav på att personuppgifter behandlas betydligt mer varsamt än tidigare. Detta leder till många stora förändringar hos de allra flesta organisationer men det öppnar också upp för möjligheter att anta en ny approach till Talent Relationship Management (TRM), med nya verktyg och färre excelark.

/Daniel Mansour, VD | TENTIO

Läs fler delar i serien här:
Dags att vakna om du inte känner till vad Employer Branding är!
Strategi för Employer Branding
5 saker som trendar inom Employer Branding just nu och som påverkar dig!

Expolre tags