Kommunikation betyder ”göra gemensamt” – hur gör du? | TENTIO
admin
Published 6 months ago • Approximate 2 minutes

Kommunikation betyder ”göra gemensamt” – hur gör du?

Vi är varandras arbetsmiljö. Jag älskar den formuleringen! Det bor en massa möjligheter i den – för dig, för mig, tillsammans. Vi har var och en ett ansvar för hur vi är och vad vi gör.

Vi är ofta snabba på att värdera varandras handlingar och åsikter. Vad skulle hända om du bara mötte människor där de är? Lyssnade för att lyssna. Inte för att fundera ut ett svar, komma med ett råd eller jämföra med dina egna minnen och upplevelser. Har du mött någon som gör så, lyssnar och inte tycker så mycket? Hur upplevde du det? Hur vill du vara?

Det går inte att inte kommunicera. Vi läcker det vi tänker och känner. Genom kroppen, mimiken och andningen. Är du medveten om din kropp, mimik och andning i olika situationer? Genom att matcha den du pratar med kan du påverka kvaliteten och resultatet av ert samtal. Hjärnan gillar lika vad gäller kroppshållning, röstläge, ordval. Testa att anpassa efter människor du möter och se vad som händer!

Det fina i sammanhanget är att medvetenheten om hur vi själva är och gör är träningsbar. Du kan träna dig på att uppmärksamma responsen av kommunikationen. Från dig själv. Och från andra. Det fungerar i alla mellanmänskliga relationer, chef-medarbetare, rådgivare/konsult-kund, kollega-kollega, och ja, även i familjen.

Jag jobbar som coach i syfte att träna människor i mellanmänsklig kommunikation. Det kan vara direktverkande coachning eller träning i det coachande förhållningssättet som jag är övertygad om ger oss ett långsiktigt hållbart perspektiv till varandra och till livet.

Jag som egenföretagare är även en del av Thrive Network, där vi bemannar, byter erfarenheter och får en gemensam plattform i vårt arbete att hjälpa företag och personer att utvecklas.

Genom Thrive tar vi pulsen på arbetsmiljön och relationerna. Vi mäter, undersöker, analyserar och följer upp. Den digitala lösningen gör det både enkelt, snabbt och synligt. Och beroende på vad vi upptäcker jobbar vi sedan tillsammans för ständiga förbättringar för er. Genom coachning förstås!

Vill du veta mer om mig och mina tjänster kontakta gärna mig på anki@coachingbyanki.se eller dela nätverk med mig på LinkedIn.

/Anki Roth, Coach i Thrive Network

Expolre tags