Arbetsglädje i teamet – Bygga teamet med tillit (3) | TENTIO
Ramona Balsner Ramona Balsner
Published 4 months ago • Approximate 2 minutes

Arbetsglädje i teamet – Bygga teamet med tillit (3)

Skapa en lärande organisation som ständigt utvecklar sig och låter människan vara i centrum. Företagets värderingar och vision utgör tyngden och den största delen av isberget som inte syns ovan ytan. De arbetssätt och rutiner ni använder är bara en liten del av helheten. Så prata om och agera utifrån era värderingar för att komma långt.

Tillit och respekt i ditt team skapas genom psykologisk säkerhet. När alla är bekväma vågar de bidra med sina resurser fullt ut i ett öppet och tillåtande klimat. Enligt forskning av Amy Edmondson är de mest effektiva teamen de som vågar lyfta misstag och sedan lär sig av dem.

– Skapa situationer där misstag bemöts med stöd och samarbete
– Visa respekt och ge alla lika värde med en positiv ton
– Kom förberedd till möten
– Var nyfiken på nya lösningar
– Be om feedback, lyssna för att förstå
– Mät hur teamet mår, exv med hjälp av Thrive.

Källa: ”Elefanteffekten” av Cecilia Duberg som beskriver om hur ni kan ta hand om de 8 elefanter i rummet som känns men inte syns när de påverkar teamets arbete.

När teamet känner tillit för varandra kan det magiska team flowet uppstå som tar er längre med gemensamma krafter. Teamet har ett mastermind där en idé leder till en ny idé som pusselbitar som hör ihop. Det gör att slutprodukten blir något mycket större och bättre än ni någonsin kunnat tänka ut eller skapa på var sitt håll. Ett team med mastermind peppar och utmanar varandra att dela med sig och nå sina mål.

Övning Retrospektiv
På teamets resa kan vi prata med, se och avlasta varandra för att göra processen så smidig som möjligt. Stanna upp med jämna mellanrum och blicka tillbaka på senaste tidens arbete.
– Vad har vi gjort bra? Var stolta och fira det ni åstadkommit tillsammans!
– Vad kan vi förbättra? Åtgärda de små sakerna direkt som gör stor skillnad i er vardag.

Hitta arbetsglädje och flow i ditt team. TENTIO kan hjälpa er genom workshopen Team studio.

I nästa veckas blogginlägg får du läsa mer om hur ni visualiserar uppdraget.

/Ramona Balsner – Inspiratör, coach och projektledare.

Hela serien finns här:
Arbetsglädje i teamet – Team flow som gör skillnad (1)
Arbetsglädje i teamet – Effektivt flöde utan flaskhalsar (2)
Arbetsglädje i teamet – Bygga teamet med tillit (3)
Arbetsglädje i teamet – Visualisera mera (4)

Expolre tags