Arbetsglädje i teamet – Visualisera mera (4) | TENTIO
Ramona Balsner Ramona Balsner
Published 3 months ago • Approximate 2 minutes

Arbetsglädje i teamet – Visualisera mera (4)

Visualisera teamets resa, vägen mot målet, för att lyckas i ert projekt. När ni åskådliggör komplexa sammanhang blir den gemensamma målbilden vi-klar, inte bara självklar. Det visuella underlättar för hjärnan att förstå.

Använd bilder, modeller, diagram, flödesscheman och postits för att berätta om projektets status. En ny teammedlem, besökare eller projektägaren ska enkelt kunna bilda sig en uppfattning om vart ni befinner er i projektet och hur det går för er. Om ni har ett rum för projektet sätt upp allt där på väggarna. Är teamet mer utspritt kan ni skapa det visuella rummet digitalt.

Gör er visuella planering i exempelvis Microsoft Teams och Planner eller Trello. Kanbantavlan från Lean filosofi fungerar utmärkt för att visualisera vilka aktiviteter som är i omlopp under rubrikerna Att göra, På gång, Klart. När en aktivitet flyttas till Klart får hjärnan en dopaminkick som signalerar lycka. Det går bra nu! Glöm inte att fira framgångarna!

Vi på TENTIO är ett core team på distans. Vi använder Trello och Skype vid våra veckomöten. I Trello har vi vår backlog med allt vi vill åstadkomma. Där prioriterar vi och fördelar arbetet. Vi väljer ut veckans fokusaktiviteter så att det blir begränsat arbete som kan utföras med hög kvalitet. Samtidigt tappas inte briljanta idéer bort. Skype i mobilen gör det möjligt att ta en promenad under mötet.

Bli bättre på att förutse det hårda arbete som krävs under resan. Gör rätt saker i rätt tid för att skapa en jämn arbetsbelastning för det hållbara teamet. Visualisera hinder som kan tänkas uppstå så att ni är redo när de kommer er väg och kan sänka dem i tid.

Övning Brainstorming
– Ställ en fråga till teamet – Vad behöver du för underlag vid projektstarten för att lyckas?
– Alla skriver ett svar per postitlapp och sätter upp på tavlan
– Teamet grupperar lapparna, sorterar bort dubbletter och sätter rubrik på varje grupp
– Prioritera genom att var och en får sätta 3 streck på de grupper som de anser är viktigast
– Reflektera över resultatet, nuläget och hur ni vill jobba framöver

Hitta arbetsglädje och flow i ditt team. TENTIO kan hjälpa er genom workshopen Team studio.

Det här är sista blogginlägget om arbetsglädje. Du hittar hela serien nedan.

/Ramona Balsner – Inspiratör, coach och projektledare.

Hela serien finns här:
Arbetsglädje i teamet – Team flow som gör skillnad (1)
Arbetsglädje i teamet – Effektivt flöde utan flaskhalsar (2)
Arbetsglädje i teamet – Bygga teamet med tillit (3)
Arbetsglädje i teamet – Visualisera mera (4)

Expolre tags