Jag är på, är du?

Prestera hållbart, är det inte det vi alla behöver?

Efter mer än sju år i IT-branschen, framförallt på affärssidan men även som konsult, förstår jag vikten av att vi presterar och presterar på ett hållbart sätt.

Profit, People, Planet – alla behövs för att vi ska kunna skapa ett hållbart företagande.

Att ett företag behöver vara lönsamt för att överleva, det säger sig själv. Men det räcker inte. Mår inte vi själva bra, så presterar vi inte bara sämre, det kan i förlängningen betyda att vi mår så dåligt att vi behöver sjukskriva oss.

Och inte kan någon ha undgått de utmaningar vi har med vår planet och vårt klimat? Arbetar vi inte hållbart ur miljösynpunkt har vi ingen planet kvar att driva företag på.

Allt högre krav ställs på hållbart företagande, från myndigheter men även från den nya generationen arbetstagare. Och visst är det fantastiskt bra, men kanske inte alltid så lätt att leva upp till?

Vi på TENTIO hjälper ditt företag att prestera hållbart. Med vår lösning, Thrive, hjälper vi er att, på ett systematiskt sätt, mäta, analysera, agera och utvärdera ert sätt att arbeta. Psykosocial arbetsmiljö ligger oss särskilt varmt om hjärtat men vårt verktyg går att applicera på alla typer av områden och processer. Våra grymma coacher stöttar er i att agera utifrån resultaten.

TENTIO erbjuder även konsulter som hjälper er att prestera hållbart. Vi har bland annat kompetens inom verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning.

Till det erbjuder vi dessutom workshops och kurser inom exempelvis Work Life Balance.

TENTIOs erbjudande i kombination med de fantastiska människorna som arbetar här fick mig att ta steget att anta rollen som Head of Sales & Customer Relations hos TENTIO.

Delar du min och TENTIOs vision om en värld med hållbart presterande företag? Är du intresserad av att veta mer om Thrive och våra coacher och konsulter. Eller vill du bli en av oss?
Kontakta mig: martina.oppstedt@tentio.se, +46 73 595 29 95

/ Martina Oppstedt

Published 2 years ago by admin

Arbetsglädje i teamet – Visualisera mera (4)

Visualisera teamets resa, vägen mot målet, för att lyckas i ert projekt. När ni åskådliggör komplexa sammanhang blir den gemensamma målbilden vi-klar, inte bara självklar. Det visuella underlättar för hjärnan att förstå.

Använd bilder, modeller, diagram, flödesscheman och postits för att berätta om projektets status. En ny teammedlem, besökare eller projektägaren ska enkelt kunna bilda sig en uppfattning om vart ni befinner er i projektet och hur det går för er. Om ni har ett rum för projektet sätt upp allt där på väggarna. Är teamet mer utspritt kan ni skapa det visuella rummet digitalt.

Gör er visuella planering i exempelvis Microsoft Teams och Planner eller Trello. Kanbantavlan från Lean filosofi fungerar utmärkt för att visualisera vilka aktiviteter som är i omlopp under rubrikerna Att göra, På gång, Klart. När en aktivitet flyttas till Klart får hjärnan en dopaminkick som signalerar lycka. Det går bra nu! Glöm inte att fira framgångarna!

Vi på TENTIO är ett core team på distans. Vi använder Trello och Skype vid våra veckomöten. I Trello har vi vår backlog med allt vi vill åstadkomma. Där prioriterar vi och fördelar arbetet. Vi väljer ut veckans fokusaktiviteter så att det blir begränsat arbete som kan utföras med hög kvalitet. Samtidigt tappas inte briljanta idéer bort. Skype i mobilen gör det möjligt att ta en promenad under mötet.

Bli bättre på att förutse det hårda arbete som krävs under resan. Gör rätt saker i rätt tid för att skapa en jämn arbetsbelastning för det hållbara teamet. Visualisera hinder som kan tänkas uppstå så att ni är redo när de kommer er väg och kan sänka dem i tid.

Övning Brainstorming
– Ställ en fråga till teamet – Vad behöver du för underlag vid projektstarten för att lyckas?
– Alla skriver ett svar per postitlapp och sätter upp på tavlan
– Teamet grupperar lapparna, sorterar bort dubbletter och sätter rubrik på varje grupp
– Prioritera genom att var och en får sätta 3 streck på de grupper som de anser är viktigast
– Reflektera över resultatet, nuläget och hur ni vill jobba framöver

Hitta arbetsglädje och flow i ditt team. TENTIO kan hjälpa er genom workshopen Team studio.

Det här är sista blogginlägget om arbetsglädje. Du hittar hela serien nedan.

/Ramona Balsner – Inspiratör, coach och projektledare.

Hela serien finns här:
Arbetsglädje i teamet – Team flow som gör skillnad (1)
Arbetsglädje i teamet – Effektivt flöde utan flaskhalsar (2)
Arbetsglädje i teamet – Bygga teamet med tillit (3)
Arbetsglädje i teamet – Visualisera mera (4)

Published 2 years ago by Ramona Balsner

Arbetsglädje i teamet – Bygga teamet med tillit (3)

Skapa en lärande organisation som ständigt utvecklar sig och låter människan vara i centrum. Företagets värderingar och vision utgör tyngden och den största delen av isberget som inte syns ovan ytan. De arbetssätt och rutiner ni använder är bara en liten del av helheten. Så prata om och agera utifrån era värderingar för att komma långt.

Tillit och respekt i ditt team skapas genom psykologisk säkerhet. När alla är bekväma vågar de bidra med sina resurser fullt ut i ett öppet och tillåtande klimat. Enligt forskning av Amy Edmondson är de mest effektiva teamen de som vågar lyfta misstag och sedan lär sig av dem.

– Skapa situationer där misstag bemöts med stöd och samarbete
– Visa respekt och ge alla lika värde med en positiv ton
– Kom förberedd till möten
– Var nyfiken på nya lösningar
– Be om feedback, lyssna för att förstå
– Mät hur teamet mår, exv med hjälp av Thrive.

Källa: ”Elefanteffekten” av Cecilia Duberg som beskriver om hur ni kan ta hand om de 8 elefanter i rummet som känns men inte syns när de påverkar teamets arbete.

När teamet känner tillit för varandra kan det magiska team flowet uppstå som tar er längre med gemensamma krafter. Teamet har ett mastermind där en idé leder till en ny idé som pusselbitar som hör ihop. Det gör att slutprodukten blir något mycket större och bättre än ni någonsin kunnat tänka ut eller skapa på var sitt håll. Ett team med mastermind peppar och utmanar varandra att dela med sig och nå sina mål.

Övning Retrospektiv
På teamets resa kan vi prata med, se och avlasta varandra för att göra processen så smidig som möjligt. Stanna upp med jämna mellanrum och blicka tillbaka på senaste tidens arbete.
– Vad har vi gjort bra? Var stolta och fira det ni åstadkommit tillsammans!
– Vad kan vi förbättra? Åtgärda de små sakerna direkt som gör stor skillnad i er vardag.

Hitta arbetsglädje och flow i ditt team. TENTIO kan hjälpa er genom workshopen Team studio.

I nästa veckas blogginlägg får du läsa mer om hur ni visualiserar uppdraget.

/Ramona Balsner – Inspiratör, coach och projektledare.

Hela serien finns här:
Arbetsglädje i teamet – Team flow som gör skillnad (1)
Arbetsglädje i teamet – Effektivt flöde utan flaskhalsar (2)
Arbetsglädje i teamet – Bygga teamet med tillit (3)
Arbetsglädje i teamet – Visualisera mera (4)

Published 2 years ago by Ramona Balsner

Arbetsglädje i teamet – Effektivt flöde utan flaskhalsar (2)

Filosofin om ett effektivt flöde med jämn arbetsbelastning kommer från japanska Toyotas bilindustri. I väst har den kommit att kallas Lean Production eller Lean Construction beroende på om det är en produkt eller ett projekt som skapas med flow. Med hjälp av Lean vill vi skapa mervärde för kunden, förstå deras behov och önskemål så att vi kan leverera det kunden verkligen behöver.

Skapa mervärde i ditt flöde genom att sänka hinder och minska på slöserierna med tid som kan tänkas uppstå längs vägen. Åtgärda fel, få ner väntetid och risken för att behöva göra om en arbetsuppgift. Se över lager, transporter och logistik så att de flyter smidigt. Vi vill skapa en process som flyter på utan flaskhalsar.

På flygplatsen kan kön av människor snabbt stoppas upp när de ska passera säkerhetskontrollen. Sist jag var på Arlanda hade denna flaskhals breddats rejält för att motverka det. Eller som i ett stafettlopp på 4×100 m så har de tävlande full koll på stafettpinnen och varandras varv runt banan för att tajma loppet perfekt mot vinst. I ett projekt är det lätt hänt att inte alla är på plats, inte ser vad den andre gör eller i värsta fall tappat bort stafettpinnen. Har vi koll på uppdraget och vår del i det så får vi snart fira framgångarna!

Övning: 5 gånger varför?
Definiera ett problem eller utmaning. Fråga ditt team 5 gånger varför det existerar för att hitta roten till det som orsaker problemet. Gå till botten, vänd och vrid för att hitta den bästa lösningen. Kom ihåg att det är processen som ifrågasätts, inte medarbetarna.

Hitta arbetsglädje och flow i ditt team. TENTIO kan hjälpa er genom workshopen Team studio.

I nästa veckas blogginlägg får du läsa mer om hur ni bygger teamet med tillit.

/Ramona Balsner – Inspiratör, coach och projektledare.

Hela serien finns här:
Arbetsglädje i teamet – Team flow som gör skillnad (1)
Arbetsglädje i teamet – Effektivt flöde utan flaskhalsar (2)
Arbetsglädje i teamet – Bygga teamet med tillit (3)
Arbetsglädje i teamet – Visualisera mera (4)

Published 2 years ago by Ramona Balsner
1 2 3 15