Revidera omvärldsförmågan

Bland TENTIO:s tjänster kan den intresserade nu hitta något som heter Intelligence audit. Man ska nog vara en rätt inbiten ledarskapsnörd för att omedelbart förstå vad det innebär. Fast det är inte så märkvärdigt som det kanske låter.

Audit kommer från grekiska ordet för att lyssna. I engelskan betyder det granska eller revidera. På svenska Wikipedia finns ordet inte med, men doktorerna använder det som en förkortning för att undersöka alkoholkonsumtionen hos patienter. Om detta behöver vi inte bry oss i den här bloggen.

Jag sysslar ju med omvärldsanalys, och då kommer man ganska snart i kontakt med intelligence audit, det är nämligen en process för att utvärdera en organisations omvärldsförmåga. Kanske har du hört talas om mognadstrappan som används för att mäta en organisations kompetens inom projektledningen. Den är ett verktyg som används för att hitta motsvarande förmågor i en organisation som vill vara bra på att skapa foresight, alltså ny kunskap om vad som snart ska hända i omvärlden.

Inom de allra flesta företag och organisationer är man i dag medvetna om betydelsen av att ha en adekvat omvärldsanalyskompetens. Sedan skiljer det sig i sättet att ta sig an den utmaningen som det innebär att bli bra på det här området.

Det skiljer sig också i hur mycket pengar man lägger på att trimma organisationen i det här avseendet, men min erfarenhet är att det inte behöver vara särskilt dyrt alls. Väljer man att jobba med medarbetarnas uppmärksamhetsförmåga snarare än att köpa in dyra mjukvaror så kommer man billigt undan med goda resultat.

Steg 1 är dock alltid att veta vart man vill gå. Då är det också bra att veta var man är, således krävs det en form av nulägesanalys.

En intelligence audit börjar alltså med att kartlägga organisationens arbetssätt när det gäller att söka fram och hantera extern information.  Målet med ”revisionen” är att nå en ökad medvetenhet inom hela organisationen för hur man kan arbeta för att bli bättre på att skapa foresight eller ”försprång”.

Intelligence audit kan alltså ungefärligen översättas till ”revision av en organisations omvärldsanalysförmåga.” Till det kan man lägga att den också lämnar efter sig en verktygslåda för att klättra på omvärldsanalysens mognadstrappa.

Hur bra är du och din organisation på att tidigt hitta viktiga förändringar i omvärlden?

/Loe Önnered, Omvärldsanalytiker och doktorand i innovation och design, MDH.

Published 5 years ago by Loe Onnered

Hur utvecklar man ett tjänsteerbjudande?

I mitt förra inlägg så beskrev jag övergripande vad en tjänst var. Man brukar säga det att kärt bart har många namn och det gäller även när det kommer till att beskriva begreppet tjänst. Jag använde mig då av en definition som är skriven av Christian Grönroos, en person som inspirerat mig mycket i ämnet och han säger att en tjänst är en “process bestående av serie aktiviteter där ett antal olika typer av resurser – må det vara såväl människor, som varor, information, system och infrastruktur och som används i direkt interaktion med kunden.”

Om man nu har fallit för synsättet att betrakta ett företags erbjudande i form av tjänster så är det naturligtvis intressant att få en bättre förståelse för hur man utvecklar ett sådant tjänsteerbjudande. Jag kommer framöver ge lite olika perspektiv på det, men nedan ser ni några övergripande steg som Christian tar upp i sin bok “Service Management och marknadsföring”.

Han menar på att utveckla och hantera tjänsteerbjudanden måste innehålla följande steg;

  1. Utveckling av tjänstekonceptet – visar på organisationens avsikter med erbjudandet
  2. Utveckling av grundläggande tjänstepaket – den uppsättning tjänster som krävs för att man skall tillgodose behoven hos kunderna på marknaden
  3. Utveckling av ett utvidgat tjänsteerbjudande – tar hänsyn till service/leveransprocessen och interaktionen mellan organisationen och dess kunder
  4. Styrning av image och kommunikation – image och kommunikation har en filtreringseffekt på kundens kvalitetsupplevelse, därför måste den styras

Jag kommer i mina nästkommande blogginlägg gå in mer på varje steg och visa på hur vi på TENTIO har använt dessa steg när vi tagit fram vårt koncept och erbjudande.

/Daniel Mansour, VD TENTIO

Published 5 years ago by Daniel Mansour

Intelligence handlar om att skapa försprång

Engelskan är ibland ett bättre språk för att beskriva något som annars behöver många ord. På svenska använder man begrepp eller ord som omvärldsanalys, trendspaning, scenarioanalys och omvärldsbevakning för att nämna några. Svenska revisorer åtar sig gärna uppdrag inom ”due dilligence”, som kan översättas till ”företagsbesiktning” ett ord som jag inte har hört många säga i dagligt tal.

Allt fler ledare försäkrar i varje fall att de har, eller vill ha, en professionell organisation som är inställd på att klara omvärldsbevakningen i den dagliga verksamheten. Samtidigt kommer det ständigt rapporter i media om organisationer som gör bort sig, förlorar affärer, eller i värsta fall helt dukar under – för att de hade ingen aning…

Waine Gratsky, den legendariska ishockeyspelaren i NHL svarade en gång på frågan vad det var som gjorde att han hade blivit så framgångsrik. ”The key to winning is to be where the puck is going next”, var det enkla svaret.

Det är ett citat som har plockats upp inom intelligencebranschen. Anledningen är att omvärldsbevakning handlar just om denna enkla sanning: se till att du befinner dig på den plats eller i den miljö där affärsmöjligheterna uppstår, inte nu, utan i det ögonblick som är på väg att skapas och där ingen annan ännu befinner sig.

Jag har numera min dagliga gärning på Avdelningen för Innovationsledning inom   Akademin för Innovation och Design på Mälardalens högskola. I ett tidigare liv var jag ekonomireporter och grävande journalist med bevakning av både stora börsbolag och nystartade entreprenörsdrivna verksamheter. Den viktigaste egenskapen som jag har behållit från den tiden är nyfikenheten. Utan nyfikenhet stelnar man snart, men den som hela tiden är öppen för vad som händer där borta på andra sidan stängslet kommer snart att finna att där finns det något som berör oss själva.

Så omvärldsanalys handlar om att ägna en del av sin uppmärksamhet åt vad som händer utanför den egna komfortzonen. Det kan handlar om vad konkurrenterna ägnar sig åt, eller vad konsumenterna ägnar sig åt, eller vad… ja, you tell me! Det finns en aldrig sinande flod av information att ta del av, och däri ligger också en stor del av omvärldsanalysens utmaning. Det gäller att ha en verktygslåda för att hantera de svårigheter som omvärlden erbjuder.

Om praktiska verktyg, idéer och metoder för att skärpa sin omvärldsbevakning kommer jag att återkomma till i den här bloggen. Det är roligt att vara nyfiken!

/Loe Önnered, Omvärldsanalytiker och doktorand i innovation och design, MDH.

Published 5 years ago by Loe Onnered
1 13 14 15